Historie

Maledivy byly poprvé osídleny pravděpodobně 500 př.n.l, kdy sem připluli první osadníci z Indie či Šrí Lanky. Písemné prameny o Maledivách však pochází až z pozdějšího období, z 2. století před naším letopočtem. V této době zde zastavovali arabští obchodníci plující dál na východ. Arabové přinesli na Maledivy islám, který se zde definitivně prosadil roku 1153. V tomto roce rozhodl místní panovník o přestoupení na toto náboženství.

V 16. století připluli na Maledivy první Evropané, konkrétně Portugalci. Později se o nadvládu nad ostrovem ucházeli také Indové, Holanďané nebo Francouzi. Nakonec Maledivy podepsaly s téměř všemi významnými velmocemi mírové smlouvy, které jim zaručovaly autonomii.

V roce 1796 se Maledivy staly britským protektorátem, Britové zde vládli až do roku 1965. Maledivy se staly samostatným státem a v roce 1988 byla vyhlášena republika. Největším problémem pro budoucnost je zvyšující se hladina oceánů, Maledivy tak budou brzy zatopeny a tento stát pravděpodobně zanikne.